7 etického kodexu kartáře

Uvědomuji si, že témata, která spolu probíráme jsou velmi diskrétní.

Nikdy o vašich starostech nebudu mluvit s třetí osobou, důsledně zachovávám pravidlo mlčenlivosti.

 

Nikdy ode mě neuslyšíte, že to, co říkám  je definitivní.

Nechci vám programovat mysl.

 

Informace negativního charakteru sděluji ohleduplným způsobem

Se svými klienty soucítím, snažím se být vnímavá a  ohleduplná k jejich aktuálnímu psychickému nastavení.

 

Nepřebírám a nenesu odpovědnost za vaše rozhodnutí.

Moje doporučení jsou pouze alternativní a je na vás, kterou cestou se vydáte a jestli si něco z mých doporučení vyberete.

 

Nikdy nesleduji svůj osobní záměr.

Čas, který se mnou chcete strávit si určíte sami.

 

Nikdy nebudu zjišťovat vaše bydliště, ani citlivé údaje.

Co od vás potřebuji v případě výkladu karet, je pouze křestní jméno a datum narození. Je jen  na vašem rozhodnutí, jestli na mých stránkách zanecháte telefonní číslo nebo email pro objednání  a zasílání občasných akcí, článků a nabídek. Sběr kontaktů se řídí pravidly GDPR.

 

Nikdy neposuzuji jiné lidi ze stejných oborů.

Respektuji, že každý má jinak nastavené vnímání a může upřednostňovat jiné techniky a postupy.

Co se ode mě nedozvíte

Čas úmrtí vaše nebo vašich blízkých, ani dalších osob z vašeho okolí.

Uvědomuji si, co taková informace může s vaším životem udělat.

Informace, které by narušovaly soukromí dalších lidí.

Nepodávám informace o třetích osobách, pokud úzce nesouvisí s vaším příběhem.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek