Můj etický kodex

Uvědomuji si, že témata, která spolu probíráme jsou velmi diskrétní.

Nikdy o vašich starostech nebudu mluvit s třetí osobou, důsledně zachovávám pravidlo mlčenlivosti.

 Nikdy ode mě neuslyšíte, že to, co říkám  je definitivní.

Nechci vám programovat mysl.

 Informace negativního charakteru sděluji ohleduplným způsobem.

Se svými klienty soucítím, snažím se být vnímavá a  ohleduplná k jejich aktuálnímu psychickému nastavení.

 Nepřebírám a nenesu odpovědnost za vaše rozhodnutí.

Moje doporučení jsou pouze alternativní a je na vás, kterou cestou se vydáte a jestli si něco z mých doporučení vyberete.

Nikdy nesleduji svůj osobní záměr.

Čas, který se mnou chcete strávit si určíte sami.

Nikdy neposuzuji jiné lidi ze stejných oborů.

Respektuji, že každý má jinak nastavené vnímání a může upřednostňovat jiné techniky a postupy.

Nikdy nepoužiji, ani nepředám 3.straně vaše citlivé údaje.

Co od vás potřebuji v případě výkladu karet, je pouze křestní jméno a datum narození.  Údaje, které vyplňujete v rámci objednávky slouží pouze pro vystavení faktury a řídí se pravidly GDPR.

Hodnocení, která uvádím na mých stránkách jsou pouze od klientů, kteří využili mých služeb.

 

Co se ode mě nedozvíte

Čas úmrtí vaše nebo vašich blízkých, ani dalších osob z vašeho okolí.

Uvědomuji si, co taková informace může s vaším životem udělat.

 Informace, které by narušovali soukromí dalších lidí.

Nepodávám informace o třetích osobách, pokud úzce nesouvisí s vaším příběhem.